این کتاب ۲۵ گام اساسی و پر کاربرد در مکالمات را شامل می شود و پیش نیاز آن کتاب اول می باشد .
این کتاب برای مکاتبات بازرگانی بسیار ر کاربرد است . و همچنین به متقاضیان آیلتس و کسانی که به دنبال مکالمه محض هستند به شدت پیشنهاد می شود .‌تمام دروس دارای فایل صوتی فارسی درس به درس می باشد