تا حالا فکر کردید که ما تا به امروز زبان انگلیسی رو برعکس یاد گرفتیم
حتما تعجب کردید ؟
ما تا به امروز کلاس زبان رفتیم و هی نکات دستوری یاد گرفتیم و فرمول حفظ کردیم بدون اینکه یاد بگیریم موقعیت استفاده این فرمول ها کجاست ؟ ما فقط فرمول و بلدیم بدون دونستن موقعیت ها اینکه خب حالا من وسط مکالمه کدوم یکی از این فرمول ها رو استفاده کنم ؟؟ اینجاست که درست وسط مکالمه مکث می کنیم ، استپ داریم و نمی تونیم حرف بزنیم . شما هم همین طوری هستید ؟؟؟
من در پکیج کلید مکالمه اول موقعیت رو به شما یاد میدم ، اول شما رو تو دل موقعیت می برم و بعدش بهتون ساختار یاد میدم برای اینکه شما به مکالمه روان برسید نیاز نیست تمام ساختارهای گرامری بدانید در این کتاب به ساختارهای اساسی و مورد نیاز در مکالمه پرداخته ایم.

این کتاب به ۹ زمان اصلی و بنیادین در مکالمات انگلیس پرداخته است وکتاب دارای فایل صوتی درس به درس می باشد . کل کتاب به صورت فارسي درس داده شده است .