جملات کاربردی در مکالمات بازرگانی

  مکالمه انگلیسی بازرگانی   هر روز یک فنجان آموزش انگلیسی بازرگانی با سناتور    that’s a good offer but I am still not convinced پیشنهاد خوبیه ولی من هنوز متقاعد نشدم .   as far as I know it can benefit both you and I تا اونجایی که من می دونم می تونه به…

جملات کاربردی درمذاکرات بازرگانی

هر روز یک فنجان آموزش انگلیسی بازرگانی با سناتور   در موافقت با چیزی که گفته شد . ( to agree with what is said (contrary to   به نظر می رسه ما به توافق نمی رسیم .   we seem we are not going to progress   بر خلاف چیزی که گفته شد ،…

هر روز یک فنجان آموزش انگلیسی بازرگانی با سناتور

  هر روز یک فنجان آموزش انگلیسی بازرگانی با سناتور   من علاقمند هستم با شما همکاری کنم.     I am into cooperate with you من شما رو پارسال در نمایشگاه دیدم   I saw you in exhibition last year من درباره شرکت شما بسیار شنیده ام  I have heard about your company a…