هر روز یک فنجان آموزش انگلیسی بازرگانی با سناتور

  هر روز یک فنجان آموزش انگلیسی بازرگانی با سناتور   من علاقمند هستم با شما همکاری کنم.     I am into cooperate with you من شما رو پارسال در نمایشگاه دیدم   I saw you in exhibition last year من درباره شرکت شما بسیار شنیده ام  I have heard about your company a…