The Key Grammar To Speaking

اکثرزبان آموزان با توجه به اینکه سالیان متوالی در موسسات مختلف زبان مشغول به یادگیری بوده اند سوال رایجی در این زمینه به ذهنشان خطور می کند که چرا پس از این همه آموزش در موقعیت های مختلف ، توانایی استفاده از گرامر را نداشته و نمی توانند به راحتی سخن بگویند . آشنایی خوب…

درباره ما

آکادمی زبان انگلیسی  سناتور اولین گروه از پایه گذاران متدی متفاوت و نوین در جهت ”تولید محتوا ‌” و مکالمه محض به شیوه معادل سازی و با راه کار آهسته پیش رفتن برای یادگیری سریع تر در ایران است که شروع فعالیت اعضای این آکادمی به صورت غیر رسمی به قبل از سال ۱۳۹۰ برمی…

معرفی کتاب

The key grammar to speaking اکثرزبان آموزان با توجه به اینکه سالیان متوالی در موسسات مختلف زبان مشغول به یادگیری بوده اند سوال رایجی در این زمینه به ذهنشان خطور می کند که چرا پس از این همه آموزش در موقعیت های مختلف ، توانایی استفاده از گرامر را نداشته و نمی توانند به راحتی…